45 שנה של ניסיון
בכל העולם
ים סוף נדל"ן מובילה ויוזמת פרוייקטים של פינוי ובינוי ברחבי הארץ בהיקפים של אלפי יחידות דיור, והינה בעלת איתנות פיננסית ומוניטין.

תפריט נגישות